Dołącz do nas

Food Forum

Autor Roszak Dorota

Budowanie odporności dzieci w okresie jesienno-zimowym

Zachorowalność dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym jest zależna od wielu czynników, które można podzielić na endogenne i egzogenne. Do czynników endogennych należą m.in. ogólny stan zdrowia dziecka, stan odżywienia, choroby przewlekłe, stosowane leki, stopień rozwoju układu odpornościowego, nosicielstwo niektórych bakterii. Równie ważną grupę stanowią czynniki egzogenne, do których zalicza się warunki atmosferyczne, społeczno-ekonomiczne, sposób żywienia, aktywność ruchową, narażenie na kontakt z osobami chorymi oraz szczepienia ochronne. Wiele badań potwierdza znaczący wpływ sposobu żywienia na odporność, dlatego dobrze zbilansowana dieta może działać korzystnie na zdolności obronne organizmu [3, 4]. Duża liczba infekcji, łatwość ich przenoszenia oraz możliwość wystąpienia powikłań powinny skłonić do zastanowienia się nad problemem, a przede wszystkim możliwościami profilaktyki. Zapobieganie jest szczególn...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści

Podstawowy

Wpływ pozostałości środków ochrony roślin w żywności na mikrobiom człowieka

Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w zwalczaniu chwastów oraz chorób roślin, w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetyczne. Poprzez ich aplikację człowiek uzyskuje wyższe p...
Podstawowy

Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim

Zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (według literatury 38 do 84%). Polega na ponadnormatywnym namnażaniu się m...
Podstawowy

Długotrwałe karmienie piersią – fakty i mity

Jako długotrwałe karmienie piersią określa się w fachowej literaturze okres karmienia piersią wynoszący dłużej niż rok, czyli karmienie piersią po okresie niemowlęctwa. Długotrwałe karmienie piersią nie jest nowym określeniem. Kiedyś było to zupełnie naturalne zachowanie, niestety...