Dołącz do nas

Food Forum

Autor Roszak Dorota

Budowanie odporności dzieci w okresie jesienno-zimowym

Zachorowalność dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym jest zależna od wielu czynników, które można podzielić na endogenne i egzogenne. Do czynników endogennych należą m.in. ogólny stan zdrowia dziecka, stan odżywienia, choroby przewlekłe, stosowane leki, stopień rozwoju układu odpornościowego, nosicielstwo niektórych bakterii. Równie ważną grupę stanowią czynniki egzogenne, do których zalicza się warunki atmosferyczne, społeczno-ekonomiczne, sposób żywienia, aktywność ruchową, narażenie na kontakt z osobami chorymi oraz szczepienia ochronne. Wiele badań potwierdza znaczący wpływ sposobu żywienia na odporność, dlatego dobrze zbilansowana dieta może działać korzystnie na zdolności obronne organizmu [3, 4]. Duża liczba infekcji, łatwość ich przenoszenia oraz możliwość wystąpienia powikłań powinny skłonić do zastanowienia się nad problemem, a przede wszystkim możliwościami profilaktyki. Zapobieganie jest szczególn...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści