Dołącz do nas

Food Forum

Autor Niezgódka Alina

Co z tym olejem palmowym?

Oleje roślinne w ponad 90% zawierają trójglicerydy, czyli estry glicerolu i kwasów tłuszczowych. Wyróżnia się kwasy tłuszczowe nasycone (saturated fatty acids – SFA), jednonienasycone 
(monounsaturated fatty acids – MUFA) i wielonienasycone (polyunsaturated fatty acids – PUFA). Warto zaznaczyć, że rodzaj wymienionych kwasów tłuszczowych wykazuje wpływ na właściwości fizykochemiczne i sposób metabolizowania w organizmie człowieka. Oleje z roślin tropikalnych (głównie palmowy i kokosowy) charakteryzują się dużą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych. Wspomniane nasycone kwasy tłuszczowe mogą odpowiadać za zwiększone stężenie lipoprotein LDL we krwi, tym samym przyczynić się do progresji miażdżycy naczyń tętniczych i stanowić czynnik ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego. Warto przyjrzeć się bliżej powszechnie występującemu w produktach spoży...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści