Dołącz do nas

Food Forum

Autor Ignyś Iwona

Mleko modyfikowane – rodzaje i właściwości

Co to jest mleko modyfikowane. Czy i jakie są różnice pomiędzy mlekiem kobiecym, krowim a mlekiem modyfikowanym. Jakie są różnice pomiędzy mieszankami mleka modyfikowanego. Na czym polega modyfikacja mleka krowiego.

Żywienie – ważny czynnik pozwalający w pełni zrealizować wrodzony, genetycznie uwarunkowany potencjał zdrowotny i rozwojowy dziecka. Szczególnie ważny jest w najwcześniejszych okresach rozwoju ontogenetycznego – płodowym i noworodkowo-niemowlęcym – określanych jako krytyczne. Charakteryzują się one wysokim tempem wzrastania i dojrzewania dziecka, dużą intensywnością przemian metabolicznych, co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i wszystkie składniki pokarmowe.

Celem żywienia jest zaspokajanie uczucia głodu, dostarczanie przyjemności smakowo-zapachowych oraz zapobieganie niedoborom makro- i mikroskładników. Dzięki temu dziecko odczuwa komfort i ma zagwarantowaną odpowiednią jakość życia.

Z dotychczasowych badań wynika, że rodzaj diety wywiera tym większy wpływ na kształtowanie przemian ustrojowych, im młodszy jest organizm. Istnieją dwa zasadniczo różne sposoby żywienia niem...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

  • Antybiotykoterapia i powikłania po jej stosowaniu ze szczególnym uwzględnieniem powikłań u dzieci

  • Zaburzenia depresyjne okiem psychodietetyka

Podstawowy

Wpływ pozostałości środków ochrony roślin w żywności na mikrobiom człowieka

Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w zwalczaniu chwastów oraz chorób roślin, w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetyczne. Poprzez ich aplikację człowiek uzyskuje wyższe p...
Podstawowy

Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim

Zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (według literatury 38 do 84%). Polega na ponadnormatywnym namnażaniu się m...
Podstawowy

Długotrwałe karmienie piersią – fakty i mity

Jako długotrwałe karmienie piersią określa się w fachowej literaturze okres karmienia piersią wynoszący dłużej niż rok, czyli karmienie piersią po okresie niemowlęctwa. Długotrwałe karmienie piersią nie jest nowym określeniem. Kiedyś było to zupełnie naturalne zachowanie, niestety...