Dołącz do nas

Food Forum

Autor Tchurz Małgorzata

Neofobia żywieniowa – problem całej rodziny

Neofobia żywieniowa postrzegana jest przez wielu specjalistów jako postawa skierowana na nową lub wyglądającą na nową żywność [3, 5, 7, 12]. Jej nasilenie może być klasyfikowane jako zaburzenie i zawsze wymaga uwagi i wsparcia ze strony specjalistów.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • Jak powstaje błędne koło nieprawidłowych zachowań żywieniowych całej rodziny.
  • Jak zdefiniować potrzeby rodzica i zmniejszyć jego niepokój.
  • Dlaczego w procesie edukacji żywieniowej rodziny niezbędna jest współpraca z innymi specjalistami.
  • Jakie aspekty oceny dietetycznej pomagają w zaplanowaniu skutecznej strategii terapeutycznej.

Neofobia żywieniowa postrzegana jest przez wielu specjalistów jako postawa skierowana na nową lub wyglądającą na nową żywność [3, 5, 7, 12]. Jej nasilenie może być klasyfikowane jako zaburzenie i zawsze wymaga uwagi i wsparcia ze strony specjalistów. Neofobia żywieniowa może prowadzić do znacznego i długotrwałego zawężania menu do kilku produktów, co może negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne oraz kondycję emocjonalno-społeczną osoby nią dotkniętej [4–6, 12]. Neofobia żywieniowa może równi...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści

Podstawowy

Wpływ pozostałości środków ochrony roślin w żywności na mikrobiom człowieka

Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w zwalczaniu chwastów oraz chorób roślin, w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetyczne. P...
Podstawowy

Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim

Zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (według literatury 38 do 8...
Podstawowy

Długotrwałe karmienie piersią – fakty i mity

Jako długotrwałe karmienie piersią określa się w fachowej literaturze okres karmienia piersią wynoszący dłużej niż rok, czyli karmienie piersią po okresie niemowlęctwa. Długotrwałe karmienie piersią nie jest nowym określeniem. Kiedyś było to zupełnie naturalne zachowanie, niestety...