Dołącz do nas

Food Forum

Autor Pelczyńska Marta

Niedokrwistość w nieswoistych zapaleniach jelit

Niedokrwistość jest jednym z częstszych układowych powikłań w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), do których zalicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz makroskopowe zapalenie jelita grubego. Wpływa ona na ogólny stan kliniczny osoby chorej, przyczynia się do pogorszenia jakości życia oraz jest powszechną przyczyną hospitalizacji. Niedokrwistość towarzysząca NZJ wymaga zatem odpowiedniego monitorowania oraz wdrożenia zindywidualizowanego leczenia [1, 2]. 

Przyczyny niedokrwistości w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit

Nieswoiste zapalenia jelit stanowią przewlekłe schorzenia układu pokarmowego o wieloczynnikowej etiologii, w przebiegu których wyróżnia się okresy remisji oraz zaostrzeń. Choroby te mogą przebiegać z licznymi pozajelitowymi powikłaniami, wśród których najczęstszym jest niedokrwistość. Szacuje się, że w zależności od badanej populacji może obejmowa...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści