Dołącz do nas

Food Forum

Autor Ihnatowicz Paulina

Stres oksydacyjny i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu w kontekście mitochondrialnym

Stresem oksydacyjnym nazywamy stan zaburzenia równowagi między przeciwutleniaczami a utleniaczami wynikający z nadmiaru ostatnich i/lub niedoboru tych pierwszych.

Oksydację, czyli utlenianie, powodują tzw. wolne rodniki, które przez posiadanie niesparowanego elektronu są związkami chemicznie agresywnymi. To znaczy wpływają negatywnie na błony komórkowe, niszczą molekuły biologiczne. To może skutkować dysfunkcją strukturalną, funkcjonalną, komórkową i rozwojem choroby [1].

W organizmie ludzkim utlenianie jest naturalną i potrzebną do prawidłowego funkcjonowania organizmu częścią metabolizmu. Na przykład układ odpornościowy wytwarza rodniki do zwalczania infekcji bakteryjnych. Gdy przeciwutleniacze organizmu będące „strażą przeciwpożarową” nie nadążają z neutralizacją utleniaczy, uszkodzenia komórkowe są większe [1].

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 90% treści

Podstawowy

Wpływ pozostałości środków ochrony roślin w żywności na mikrobiom człowieka

Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w zwalczaniu chwastów oraz chorób roślin, w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetyczne. P...
Podstawowy

Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim

Zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (według literatury 38 do 8...
Podstawowy

Długotrwałe karmienie piersią – fakty i mity

Jako długotrwałe karmienie piersią określa się w fachowej literaturze okres karmienia piersią wynoszący dłużej niż rok, czyli karmienie piersią po okresie niemowlęctwa. Długotrwałe karmienie piersią nie jest nowym określeniem. Kiedyś było to zupełnie naturalne zachowanie, niestety...