Dołącz do nas

Food Forum

Autor Niegowska Iwonna

Tłuszcze roślinne czy zwierzęce?

Od wielu lat trwa dyskusja na temat tego, które tłuszcze są korzystne dla zdrowia, a które należy w diecie ograniczać. Debatę tę podsycają kolejne, niekiedy sprzeczne, doniesienia naukowe lub mody, szeroko nagłaśniane w internecie i mediach. Można odnieść wrażenie, że im więcej dowodów i argumentów potwierdzających słuszność aktualnych zaleceń żywieniowych, tym więcej pojawia się opinii podejmujących próby kwestionowania wyników badań naukowych i promocji spożycia produktów bogatych w tłuszcze nasycone. Jednocześnie, jak wskazują zalecenia najważniejszych instytucji żywieniowych na świecie, tłuszcze nasycone należy zastępować w diecie tłuszczami nienasyconymi.

Aktualne zalecenia światowych organizacji dotyczące spożycia tłuszczów w diecie

Przegl...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści

  • Kleszcze a mózg. Co warto wiedzieć o psychologicznych aspektach boreliozy?

  • Plant-based diet – czy warto bazować na produktach roślinnych?

Podstawowy

Wpływ pozostałości środków ochrony roślin w żywności na mikrobiom człowieka

Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w zwalczaniu chwastów oraz chorób roślin, w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetyczne. Poprzez ich aplikację człowiek uzyskuje wyższe p...
Podstawowy

Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim

Zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (według literatury 38 do 84%). Polega na ponadnormatywnym namnażaniu się m...
Podstawowy

Długotrwałe karmienie piersią – fakty i mity

Jako długotrwałe karmienie piersią określa się w fachowej literaturze okres karmienia piersią wynoszący dłużej niż rok, czyli karmienie piersią po okresie niemowlęctwa. Długotrwałe karmienie piersią nie jest nowym określeniem. Kiedyś było to zupełnie naturalne zachowanie, niestety...