Dołącz do nas

Food Forum

Autor Cichy Wojciech

Wybrane choroby autoimmunologiczne w polu wątrobowo-trzustkowo-jelitowym

Trzustka, wątroba, jelita to narządy trawienia pozostające względem siebie w ścisłej zależności anatomicznej, ale także funkcjonalnej, czyli czynnościowej. Zlokalizowane są w tzw. polu jelitowo-wątrobowo-trzustkowym (nazwa użyta po raz pierwszy przez prof. Marka Krawczyka z WUM i autora niniejszego artykułu), co sprawia, że są trudno dostępne w badaniu przedmiotowym (z uwagi na nakładanie się morfologiczne) i niejednokrotnie trudne do przeanalizowania za pomocą badań obrazowych.

Na podstawie przeglądu kierunkowego piśmiennictwa i doświadczeń własnych w artykule zaproponowany zostanie model jednoczasowego wielospecjalistycznego postępowania diagnostyczno-różnicowego w przypadku podejrzenia choroby autoimmunologicznej z ekspresją w obrębie układu pokarmowego oraz postępowania żywieniowego jako uznanego modelu leczenia – uzupełniającego farmakoterapię.

Trzustka, wątroba, jelita stanowią swoisty kompleks niezbędnych narz...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

Podstawowy

Wpływ pozostałości środków ochrony roślin w żywności na mikrobiom człowieka

Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w zwalczaniu chwastów oraz chorób roślin, w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie i leśnictwie. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetyczne. Poprzez ich aplikację człowiek uzyskuje wyższe p...
Podstawowy

Postępowanie dietetyczne u pacjenta z zespołem przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim

Zespół przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO) jest jedną z głównych przyczyn diagnozy zespołu jelita nadwrażliwego (według literatury 38 do 84%). Polega na ponadnormatywnym namnażaniu się m...
Podstawowy

Długotrwałe karmienie piersią – fakty i mity

Jako długotrwałe karmienie piersią określa się w fachowej literaturze okres karmienia piersią wynoszący dłużej niż rok, czyli karmienie piersią po okresie niemowlęctwa. Długotrwałe karmienie piersią nie jest nowym określeniem. Kiedyś było to zupełnie naturalne zachowanie, niestety...