Dołącz do nas

Food Forum

Autor Cichy Wojciech

Wybrane choroby autoimmunologiczne w polu wątrobowo-trzustkowo-jelitowym

Trzustka, wątroba, jelita to narządy trawienia pozostające względem siebie w ścisłej zależności anatomicznej, ale także funkcjonalnej, czyli czynnościowej. Zlokalizowane są w tzw. polu jelitowo-wątrobowo-trzustkowym (nazwa użyta po raz pierwszy przez prof. Marka Krawczyka z WUM i autora niniejszego artykułu), co sprawia, że są trudno dostępne w badaniu przedmiotowym (z uwagi na nakładanie się morfologiczne) i niejednokrotnie trudne do przeanalizowania za pomocą badań obrazowych.

Na podstawie przeglądu kierunkowego piśmiennictwa i doświadczeń własnych w artykule zaproponowany zostanie model jednoczasowego wielospecjalistycznego postępowania diagnostyczno-różnicowego w przypadku podejrzenia choroby autoimmunologicznej z ekspresją w obrębie układu pokarmowego oraz postępowania żywieniowego jako uznanego modelu leczenia – uzupełniającego farmakoterapię.

Trzustka, wątroba, jelita stanowią swoisty kompleks niezbędnych narz...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści