Dołącz do nas

Food Forum

Autor

Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  Tytuł magistra Zdrowia Publicznego uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP. Współautorka  publikacji, autorka artykułów i wystąpień konferencyjnych zagadnień dot. jakości życia chorych na łuszczycę. Otwarty przewód doktorski dotyczący badania znaczenia grup wsparcia, działających w Polsce i w wybranych krajach w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej dla chorych na łuszczycę. Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z cienia”.